Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi;

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve malzeme kullanması konusunda eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerini içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim Yüksekte çalışma eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Eğitimin İçeriği:

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)

b. İş ve işverenin yükümlülükleri

c. Standartlar

ç. Yüksekten düşme nedir ?

d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.

e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?

Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar

– Temel güvenlik kuralları

– İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi

– Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.

– Kişisel koruyucu ekipmanlar

– Barikatlama

f.Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi

– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler

– Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler

– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

– Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.

b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?

Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.

b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?

Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılanımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

a. Merdivenler

(1) seyyar

(2) sabit

(3) hareketli

b. Korkuluklar

(1) metal (gemi, tekne, tank vb)

(2) ahşap vb.

c. İskeleler

ç. Dar alanlar

d. Çatılar

e. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

1. Standart personel koruyucu ekipmanlar

2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi

3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları

4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler

5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri

6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları

7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı

8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları

9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar

10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi

11. İş emri ve saha uygulamaları

12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri

13. Malzeme denetlemesi, bakimi ve koruma yöntemleri

14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,

15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri

16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler

17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı

18. İş planı ve alanın organizasyonu

19. Güvenlik alıştırmaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,

Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,

Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,

Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,

Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,

Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,

Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,

Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,

Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,

Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

Süresi :

8 Saat / 1 gün