Hakkımızda

Şirketimiz 2013 yılında; İş sağlığı ve Güvenliği hizmet sektörüne Turkuaz İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık firması olarak başladı. 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak yetkilendirildikten sonra Trabzon Turkuaz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Kurulduğumuz günden beri tek amacımız iş sağlığı ve İş güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkartıp bir yaşam tarzı haline getirmektir. Trabzon Turkuaz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak kurumların ihtiyaçlarını tek elden çözme misyonunu devam ettirmektedir. Trabzon Turkuaz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla alınması zorunlu kılınan İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personel hizmetlerini kurumlara sağlamak amacıyla kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği artık günümüz iş hayatında bir yaşam biçimi haline gelmeye başlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün topluma yerleşmeye başladığı ve gelecekte hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak bu hizmetlerin sürdürülebilir olması için çalışan Trabzon Turkuaz; İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, diğer sağlık personeli ve profesyonel operasyon ekibiyle kurumlara en hızlı, kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir. TRABZON TURKUAZ OSGB, müşterilerine profesyonel hizmet vermek adına bilgi işlem altyapısına da ciddi yatırımlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. TRABZON TURKUAZ OSGB, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerinde hizmet vermeye devam etmekte, hizmet yapısını tüm bölgelerde yaygınlaştırmıştır.

Misyonumuz
TRABZON TURKUAZ OSGB; İşletme ve işyerlerinin ihtiyaç duyduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmasıdır.
Vizyonumuz
TRABZON TURKUAZ OSGB’nin vizyonu Türkiye’nin bugün ve gelecekte iş yerlerini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha verimli hale getirme amacına destek vermek için bir önleme kültürünün oluşturulması ve bu kültürün yayılmasına hizmet edecek Uzman Kadroların mükemmeliyet merkezi olmaktır.
Hedef ve Amacımız
TRABZON TURKUAZ OSGB, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır. TRABZON TURKUAZ OSGB’ nin Temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hususunda Denetim ve Eğitim hizmeti verilmesidir. TRABZON TURKUAZ OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, iş Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini teknik uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir. TRABZON TURKUAZ OSGB Tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A,B ve C Sertifikalı İSG uzmanı mühendisleri, Hekim ve Sağlık Personelinden oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.
  • Kanun ve kurallara tam uyum
  • Gizliliğe Riayet
  • Güvenilirlik
  • Araştırmacılık
  • Dürüstlük
  • Sorumlu yaklaşım
  • Çalışkanlık
  • Başkalarının haklarına saygı