Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.

Turkuaz OSGB olarak, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde ‘patlamadan korunma dokümanı’ hazırlıyoruz.

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, hazırlanması istenen doküman "Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılmıştır, bu belgede özellikle;

Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.

Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği" ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında yapılan işler sırasıyla ;

• Patlayıcı Ortamların Tespiti

• Tehlikeli Alan Sınıflandırması

• Toz, Gaz, Buhar, Elektrik Çalışması

• Elektrik Statik Riski

• Elektrikli olmayan ekipmanların tespiti

• Genel İlkyardım EğitimleriPatlamaya dönük Risk analizi ve Risk kontrol yöntemleri